خوش آمدید به سیکو | کوتاه کننده لینک با کسب درآمد!

شما به راحتی می توانید اقدام به کسب درآمد و سپس دریافت وجه نمایید .

1- ابتدا یک حساب کاربری ایجاد کنید.

2- لینک های خود را کوتاه کنید و در شبکه های اجتماعی و وبسایت ها و انجمن ها و .... به اشتراک گذارید .

3- با هربار بازدید از لینک های خود 4 تومان درآمد کسب کنید.

4- پس از رسیدن به سقف برداشت 5 هزار تومانی از حساب کاربری خود اقدام به دریافت وجه نمایید.

5- عملیات برداشت وجه پس از رسیدنب ه سقف درآمد فعال شده و از شما اطلاعات بانکی جهت واریز را دریافت می نماید.